เกี่ยวกับเรา/关于我们
บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Sinothai Education Technology Co. Ltd.

新诺泰教育科技有限公司

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (STE) เป็นบริษัทจำกัดแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดบริการในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและเทคโนโลยี เน้นการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ โดยดำเนินงานผ่านโครงการแลกเปลี่ยน การศึกษาและวัฒนธรรม และการผลิตสื่อผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนระหว่างไทย-จีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ขอบเขตงานที่ดำเนินการในปัจจุบัน ได้แก่ คอร์สอเรียนออนไลน์ คอร์สเรียนเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมจีนโบราณ การจัดทำหลักสูตรการสอน บริการแนะนำทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ศึกษาดูงานระหว่างไทย-จีน การออกแบบและสั่งทำผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมจีน เป็นต้น

新诺泰教育科技有限公司(STE),为泰国首家中文教育科技有限公司,致力于用科技及网络技术推动中文的国际化发展。 通过中泰教育产品开发和教育文化交流项目,促进中泰教育文化交流,目前主营线上中文培训及模拟测试、线下精品中文国学课程、 教材出版、赴华奖学金咨询指导、中泰游学,以及文化用品设计定制。STE公司服务宗旨


สำหรับวัตถุประสงค์ของ บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี(STE) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการงานด้านการตีพิมพ์ ผลิตสื่อการสอน จัดทำหลักสูตรเรียน วางแผนโครงการด้านดิจิทัลโซลูชั่นและการบริหารจัดการ ด้านโซเชียลมีเดียในด้านการศึกษา
  • เพื่อให้บริการด้านคอร์สเรียนภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตร และการฝึกอบรมครู แก่สถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  1. 为教育领域的出版社、教材商、课程商等提供新媒体运营和数字化解决方案及服务;
  2. 为国内外培训学校、国际学校、职业学院推送英文课程/泰文课程和中文课程,并提供教师培训、课程体系搭建和运营指导。

เวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

营业时间: 周二至周日

时间 :9.00 – 18.00 点