โรงเรียนต้นแบบ การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

ภาษาจีน

Coming soon

Sinothai Edu

ปริญญาตรี

ฟังพูด อ่าน เขียน จีน

ภาษาจีน

Coming soon

สิรีธร เทพปัญญา

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

ภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลถึงประถม

- เรียนออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และกฎการผันเสียง
- มีคำให้ฝึกอ่านออกเสียงแบบจุกๆ

399 บาท/coins

2 ชั่วโมง

ซื้อคอร์สนี้

โอฬาร วงษ์สวรรค์

ปริญญาตรี

เต้น

ภาษจี๊นภาษาจีน

Coming soon

Theera Wongratch

Master Degree from Central Police University

ภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับสนทนากับนักท่องเที่ยว

ภาษาจีนเบื้้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่

Coming soon

ธัญญา เเสงอนันต์

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

คอร์สภาษาจีนเบื้องต้น

Coming soon

ยลรดี เขาแก้ว

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

ภาษาจีนพื้นฐาน

Coming soon

สุพรรณ แสนพอ

ปริญญาตรี

พยาบาล

ภาษาจีนพื้นฐาน

Coming soon

นางสาวสุนิสา ลีซือ

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ร้องเพลง

พูดคุยลุยจีน

Coming soon

Atitaya Srimongkol

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

ติวHSK

Coming soon

อมรเลิศ ปานขวัญ

ปริญญาตรี

ภาษาจีนพื้นฐาน

ภาษาจีนพื้นฐาน/ทั่วไป

Coming soon