วันที่ 24 ธันวาคม 2565 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด นำโดยนายโต้ว ถี่เฉียน ประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมลงนามความมือกับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สช. และนางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง  ผู้จัดการ  บจก.สิโนไทย เอ็ดดูคชั่นฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

2022年12月24日,新诺泰教育科技有限公司与泰国教育部民校教育委员会签署合作备忘录。合作备忘录由泰国教育部民校教育委员会(以下简称“泰国民教委”)孟佟•帕素万秘书长(Mr.Monthon Parksuwan)与新诺泰教育科技有限公司(以下简称“新诺泰教育”)董事长窦体乾共同签署,泰国教育部民教委教育标准发展促进专员纳龙萨•本亚力先生(Mr.Narongsak Bunyamalik)和新诺泰教育总经理杨芸女士(Miss. Donrutai Saeyang)作为协议见证人出席见证。

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาและผลักดัน ในด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนภาษาจีนเชิงดิจิตอลระหว่างไทย-จีน การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ และหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ในเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเชิงดิจิทัลของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศไทย ทั้งในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมดำเนินโครงการที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูและการจัดการเรียนกาสอนภาษาจีนระหว่างไทย-จีน อาทิ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนดิจิทัลสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย การฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทยในโครงการต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การเรียนการสอนภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติในประเทศไทย โดย สช เป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกและรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติ จำนวน 30 แห่ง

双方将在国际中文教学及中泰数字化教学资源开发领域开展深度合作,共同推动数字化教学资源开发与远程在线辅助课程研发,提高和丰富泰国民办学校在国际学校、华文学校及普通学校幼儿园及中小学阶段中文教学水平和数字化教学资源。双方将会持续联合在本土中文教师数字化教学资源研发、特色示范性本土中文教师培训、泰国示范性国际中文学校建设、线上教学平台开发等有助于中泰两国中文教学及师资交流方面进行深度的合作。

ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ระหว่างบจก.สิโนไทย เอ็ดดูคชั่นฯ กับ สช. อย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมพัฒนาความร่วมมือนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อส่งเสริมและผลักดันการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
此次协议的签署,标志着泰国教育部民教委与新诺泰教育在泰国国际中文教育工作方面合作的正式确立。双方将持续深化合作,推动和促进中泰两国语言和文化交流。    

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ