2022年泰国教育部民教委泰北本土中文教师新型中文教学平台与技能培训班成功闭幕
2022年4月30日,泰国教育部民教委泰北本土中文教师新型中文教学平台与技能培训班成功闭幕。本次培训由泰国教育部民校教育委员会(以下简称“泰国民教委”) 、新诺泰教育科技有限公司、清迈大学孔子学院联合主办,四川新华乐知有限公司、五洲汉风网络科技(北京)有限公司等单位协办。
วันที่ 30 เมษายน 2565 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนวิถีใหม่ สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์ได้เสร็จสิ้นด้วยความราบรื่น จัดขึ้นโดยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต่อไปนี้เรียกว่า(สช.) บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี บริษัท เสฉวน ซินหัว เล่อจือ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท อู่โจว ฮั่นเฟิง เน็ตเวิร์คและเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดร่วม


泰国教育部民教委副秘书长巴乐帕.拉达纳阿伦((Mr.Prapat Ratanarun))在致辞中表示,中文也成为了世界舞台和东盟人民在经济、社会、政治方面交流使用的重要语言,泰国教育部也致力于发展及培养师生的中文潜力。民教委作为发展、支持民办学校教学工作的机构,一直支持民办学校中文教育项目。此次培训,对于泰国本土中文教师在学习线上教学应用平台、使用新的教学方式、推动泰国中文教学水平达到最新中文教学标准等方面有莫大的益处。连晨院长表示,自2021年12月18日清迈孔院与泰国民教委正式签署合作协议以来,双方将在本土中文教师培训、本土教材研发、线上中文学习和汉语水平考试等方面的合作日益加深,清迈孔院将继续发挥泰北中文教学平台作用,协助泰国民教委做好民办学校中文教学师资培训和汉考服务工作,为推动中文高素质人才培养做出贡献。
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าว “ภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบัน การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจึงเป็นที่นิยมและเป็นภาษาที่สำคัญที่ใช้ในการติดต่อทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งในเวทีระหว่างประเทศและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน ได้มีการกำหนดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมในครั้งนี้ กระผมเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนภาษาจีนให้กับครูไทยสอนภาษาจีน ตลอดจนเรียนรู้การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสู่มาตรฐานการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติอีกด้วย” ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว “นับตั้งแต่การลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในด้านการอบรมครูไทยสอนภาษาจีน การเขียนหลักสูตร การเรียนและสอบภาษาจีนออนไลน์มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สถาบันขงจื่อฯยังคงแสดงบทบาทสำคัญในด้านการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการดำนเนินงานด้านอบรมครูไทยและการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เพื่อสร้างคุณูปการในการเสริมสร้างบุคลากรผู้มีความสามารถทางด้านภาษาจีนขั้นสูง”


本次培训自4月27日开始,共为期4天,合计32课时;共有来自163所学校的225位教师报名参加。培训内容主要围绕中国文化概况、新型中文教学平台的运用、线上教学模式与技能、线上教学课堂管理、小组集体备课交流等主题展开,就新型中文教学平台运用、教学思维转换、新型教学技能等进行了主题培训。
การอบรมเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ระยะเวลาอบรม 4 วัน จำนวน 32 คาบเรียน โดยมีคณาจารย์สมัครเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 225 จาก 163 โรงเรียน ซึ่งหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ วัฒนธรรมจีนกับการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม E-learning รูปแบบและเทคนิคการสอนออนไลน์ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนในการสอนออนไลน์ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติสร้างสื่อการการสอนภาษาจีนออนไลน์รูปแบบวิถีใหม่按照各自教学对象的不同,参训教师学员们现学现用,组成了以幼儿园、小学、中学等不同教学对象的教学互助小组,进行分组讨论和集体备课,设计了针对线上开展中文教学的教案并线上进行成果汇报,在提升培训实效性的同时也激发了教师们的积极性和成就感。期间,部分授课专家还与本土教师精英们对后疫情时代线上中文教学所面临的问题及如何结合新科技开展泰国中文教学活动等进行了广泛交流和深入探讨。本次培训工作也深受参训教师学员们的认可和泰国民教委代表的肯定。

การอบรมได้แบ่งกลุ่มผู้อบรมตามกลุ่มเป้าหมายการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สอนชั้นอนุบาล กลุ่มผู้สอนชั้นประถมศึกษา และกลุ่มผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา กำหนดให้ผู้เข้าอบรมออกแบบแผนการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกันภายในกลุ่ม พร้อมนำเสนอผลงานรายกลุ่ม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นความกระตือรือร้นของอาจารย์และสร้างความภาคภูมิใจต่อผู้ร่วมอบรม นอกจากนี้ ในระหว่างการอบรม วิทยากรได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ร่วมอบรม ในประเด็นปัญหาที่พบเจอจากการสอนออนไลน์และการประยุกต์ใช้สื่อการสอนแบบใหม่ ทำให้การอบรมได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมอบรมและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเป็นอย่างมาก

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
https://www.sinothaiedu.com/cn/content/28357/chineseteachertraining2022