ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU

เนื้อหาในคอร์ส
เอกสารประกอบการเรียน
27 บทเรียน
 • เอกสารประกอบการเรียน ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU - 1
 • เอกสารประกอบการเรียน ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU - 2
 • เอกสารประกอบการเรียน ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU - 3
 • เอกสารประกอบการเรียน ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU - 4
 • เนื้อเพลง 朋自远方
 • 课文10.05.2023
 • 课文12.05.2023
 • 课文17.05.66
 • 课文19.05.2023
 • 课文24.05.2023
 • 第5课 你们的生日是几月几号
 • 课文31.05.2023
 • 课文02.06.2023
 • 课文07.06.2023
 • 课文14.06.2023
 • 课文16.06.2023
 • 课文21.06.2023
 • 课文28.06.2023
 • 课文30.06.2023
 • 课文05.07.2023
 • 课文07.07.2023
 • 课文12.07.2023
 • 课文14.07.2023
 • 课文19.07.2023
 • 课文21.07.2023
 • 课文26.07.2023
 • 课文28.07.2023
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-1 1 ชั่วโมง 35 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-2 1 ชั่วโมง 27 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-3 1 ชั่วโมง 32 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-4 1 ชั่วโมง 29 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-5 1 ชั่วโมง 32 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-6 1 ชั่วโมง 20 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-7 1 ชั่วโมง 32 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-8 1 ชั่วโมง 26 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-9 1 ชั่วโมง 28 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-10 1 ชั่วโมง 32 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-11 1 ชั่วโมง 29 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-12 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-13 1 ชั่วโมง 34 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-14 1 ชั่วโมง 33 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-15 1 ชั่วโมง 32 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-16 1 ชั่วโมง 29 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-17 1 ชั่วโมง 31 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-18 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-19 1 ชั่วโมง 29 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-20 1 ชั่วโมง 29 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-21 1 ชั่วโมง 31 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-22 1 ชั่วโมง 25 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-23 1 ชั่วโมง 33 นาที
 • ภาษาจีนเบื้องต้น SHOU EP-24 1 ชั่วโมง 34 นาที
 • HSK (一级)H11003
 • 二 、阅读 第一部分
ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน