ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร-พื้นฐาน

เนื้อหาในคอร์ส
เอกสารประกอบการเรียน
1 บทเรียน
 • เอกสารประกอบการเรียน-ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร-พื้นฐาน
 • จีนสื่อสารพื้นฐาน EP-1 1 ชั่วโมง 29 นาที
 • จีนสื่อสารพื้นฐาน EP-2 2 ชั่วโมง 01 นาที
 • จีนสื่อสารพื้นฐาน EP-3 2 ชั่วโมง 03 นาที
 • จีนสื่อสารพื้นฐาน EP-4 2 ชั่วโมง 18 นาที
 • HSK 

  (一级)

  H11003

 • 二 、阅读

  第一部分

950
เกี่ยวกับผู้สอน