ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร-ด้านธุรกิจ

เนื้อหาในคอร์ส
บทเรียน
8 บทเรียน
 • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ HSK1-Part 1 45 นาที
 • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ HSK1-Part 2 46 นาที
 • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ HSK2-Part 1 44 นาที
 • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ HSK2-Part 2 50 นาที
 • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ HSK3-Part 1 44 นาที
 • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ HSK3-Part 2 48 นาที
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ-part 1 41 นาที
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ- Part 2 1 ชั่วโมง 12 นาที
 • 一、 听力

  第 一 部 分

 • 二、 阅读
950
เกี่ยวกับผู้สอน