ตะลุยโจทย์ HSK 1

เนื้อหาในคอร์ส
บทเรียน
3 บทเรียน
 • ตะลุยโจทย์ HSK 1 EP1 & EP 2 3 ชั่วโมง 30 นาที
 • ตะลุยโจทย์ HSK 1 EP 3 2 ชั่วโมง 56 นาที
 • ตะลุยโจทย์ HSK 1 EP 4 1 ชั่วโมง 51 นาที
 • HSK 

  (一级)

  H11003

 • 二 、阅读

  第一部分

299
เกี่ยวกับผู้สอน