ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร HSK4

เนื้อหาในคอร์ส
บทเรียน
4 บทเรียน
 • จีนสื่อสาร-HSK4 PART 1 1 ชั่วโมง 20 นาที
 • จีนสื่อสาร-HSK4 PART 2 1 ชั่วโมง
 • จีนสื่อสาร-HSK4 PART 3 1 ชั่วโมง 04 นาที
 • จีนสื่อสาร-HSK4 PART 4 1 ชั่วโมง 13 นาที
 • ชีทประกอบการเรียน HSK413 [บทเรียน]
 • ชีทประกอบการเรียน HSK413 [แบบฝึกหัด]
 • 一、听力พาร์ทการฟัง

  第一部分

 • 二、阅 读 พาร์ทการอ่าน

  第 一 部 分

 • 三、书 写 การเขียน

  第一部分

890
เกี่ยวกับผู้สอน