Live -ภาษาจีนเบื้องต้น-HSK1

เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

เวลา 08.00 - 16.00 น.

20 ชั่วโมง/3990 บาท


***เงื่อนไข 4 คนขึ้นไปเปิดคอร์ส***

วันที่เริ่มเรียน เวลา รายการ เรียนผ่าน
ไม่พบข้อมูล
3,990
เกี่ยวกับผู้สอน