Live-ติวเข้ม ภาษาจีนเบื้องต้น

เริ่มเรียนวันที่ 23 เมษายน 2565 (ทุกวันจันทร์-เสาร์ )

20ชั่วโมง/3990 บาท


ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
  • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

โดยอาจารย์จะสอนตามระดับทางภาษาจีนของผู้เรียน HSK 1-3

***เงื่อนไข 4 คนขึ้นไปเปิดคอร์ส***

วันที่เริ่มเรียน เวลา รายการ เรียนผ่าน
27-07-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
28-07-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
20-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
24-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
25-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
26-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
27-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
31-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
3,990
เกี่ยวกับผู้สอน