Live - ติวเข้ม HSK ระดับ 2

เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

เวลา 08.00 - 16.00 น.

40 ชั่วโมง/6000 บาท


***เงื่อนไข 4 คนขึ้นไปเปิดคอร์ส***

วันที่เริ่มเรียน เวลา รายการ เรียนผ่าน
ไม่พบข้อมูล
6,000
เกี่ยวกับผู้สอน