Live -ติวเข้ม HSKระดับ 4 พร้อมแนะนำทุนเรียนต่อจีน

เริ่มเรียนวันที่ 19 เมษายน 2565 (ทุกวันอังคาร-ศุกร์)

22ชั่วโมง/3,600 บาท


***เงื่อนไข 4 คนขึ้นไปเปิดคอร์ส***

วันที่เริ่มเรียน เวลา รายการ เรียนผ่าน
18-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
19-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
20-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
24-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
25-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
26-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
27-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
31-05-2022 01:30 ชั่วโมง zoom
3,600
เกี่ยวกับผู้สอน