Live - ติวเข้ม HSK ระดับ 5

เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

เวลา 08.00 - 16.00 น.

60 ชั่วโมง/8990 บาท


***เงื่อนไข 4 คนขึ้นไปเปิดคอร์ส***

วันที่เริ่มเรียน เวลา รายการ เรียนผ่าน
ไม่พบข้อมูล
8,990
เกี่ยวกับผู้สอน