Live -ติวเข้ม HSK ระดับ 6 [50 ชั่วโมง]

เริ่มเรียนวันที่ 2 เมษายน 2565 (ทุกวันจันทร์ - เสาร์)

50ชั่วโมง/12,500 บาท


***เงื่อนไข 4 คนขึ้นไปเปิดคอร์ส***

วันที่เริ่มเรียน เวลา รายการ เรียนผ่าน
ไม่พบข้อมูล
12,500
เกี่ยวกับผู้สอน