อบรมจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน

เนื้อหาในคอร์ส
เอกสารประกอบการเรียน
3 บทเรียน
 • เอกสารประกอบการเรียน1
 • เอกสารประกอบการเรียน2
 • เอกสารประกอบการเรียน3
 • อบรมจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน-EP.1

  2 ชั่วโมง 30 นาที
 • อบรมจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน-EP.2

  1 ชั่วโมง 32 นาที
 • อบรมจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน-EP.3

  1 ชั่วโมง 30 นาที
ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน